Description

sieviete, kura bijusi pakļauta dzimumvardarbībai

Additional notes and information

Saistībā ar vardarbību pret sievietēm. Terminu bieži vien izmanto pārmaiņus ar ierasto terminu “upure”. Tomēr termins “izdzīvojusī” var būt maldinošs, lietojot to attiecībā uz sievieti, kas bijusi izvarota, jo tas var norādīt, ka viņa varēja ietekmēt notiekošo, un tādējādi tas būtu pielīdzināms upures vainošanai. Neskatoties uz pašreizējām apspriedēm par terminiem “upure” un “izdzīvojusī”, skaidrības un konsekvences nolūkos visās dzimumu līdztiesības glosārija definīcijās saistībā ar dzimumbalstītu vardarbību mēs izmantojam terminu “upure”, jo šis termins ir izmantots arī Eiropas un starptautiskajos avotos.