Description

kvinde, der har været udsat for kønsbaseret vold

Additional notes and information

I forbindelse med vold mod kvinder bruges termen ofte i flæng med den mere konventionelle term "offer". På trods af den løbende debat om termerne "offer" og "overlever" bruger vi - for klarhedens og konsekvensens skyld - begrebet "offer" i alle definitioner i ligestillingsglossaret vedrørende kønsbaseret vold, da det er denne term, der anvendes i EU-kilder og internationale kilder.