Description

ženska, ki je bila podvržena nasilju na podlagi spola

Additional notes and information

V zvezi z nasiljem nad ženskami. Izraz se pogosto uporablja zamenljivo s pogostejšim izrazom „žrtev“. Vendar je izraz preživela lahko zavajajoč, kadar se uporablja za žensko, ki je bila posiljena, ker lahko pomeni, da bi s svojimi dejanji lahko kaj spremenila, to pa pomeni obtoževanje žrtve.
Kljub aktualnim razpravam o izrazih „žrtev“ in „preživela“ v vseh opredelitvah pojmov s področja enakosti spolov v zvezi z nasiljem na podlagi spola v tem glosarju zaradi jasnosti in doslednosti uporabljamo izraz „žrtev“, ker se isti izraz uporablja v evropskih in mednarodnih virih.