Description

склоп на верувања со кои се охрабрува машката сексуална агресија и се поддржува насилството врз жените

Additional notes and information

Со овој поим се опишува општеството во кое се смета дека насилството е секси, а сексуалноста е насилна. Културата на силување се манифестира како различни чинови на сексуално насилство што варираат од сексуални дофрлувања, преку сексуално допирање, до силување, но и неосудување на таквото насилство и негово претставување како да е нормално.