Description

Било који облик насиља који је усмерен према жени зато што је жена или који жене погађа несразмерно.Видети такође: насиље према женама; жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Родно насиље према женама је облик дискриминације и кршење њихових основних слобода и права. Обухвата сва дела насиља према женама која резултирају или ће вероватно проузроковати физичку, сексуалну, психолошку или економску штету или патњу женама, укључујући претње таквим делима, принуду или самовољно лишавање слободе, било да се дешавају у јавности или у приватном животу. Родно засновано насиље укључује облике насиља, као што су насиље у блиским везама, сексуално насиље (укључујући силовање, сексуално злостављање и узнемиравање), психолошко и економско насиље, трговина женама, присилна проституција, ропство и различити облици штетних пракси, као што су дечји и/или принудни бракови, сакаћење женских гениталија, злочини почињени у име такозване части, присилни побачај, принудна трудноћа и присилна стерилизација. Родно засновано насиље према женама заснива се на хијерархијским и неједнаким структурним односима моћи утемељеним у родним нормама везаним за културу. Такође, открива доминацију у симболичком и културном поретку и често се манифестује у директном насиљу. Ова дефиниција наглашава чињеницу да се насиље према женама заснива на полу, има за циљ да учини историјски дисбаланс моћи између жена и мушкараца видљивијим и покушава да ухвати репресивни образац принудне контроле који жени одузима основне слободе.