Description

olyan erőszak, amely egy nő ellen irányul azért, mert nő, vagy amely aránytalanul érinti a nőket

Additional notes and information

A nőkkel szembeni, nemi alapú erőszak a hátrányos megkülönböztetésnek és az alapvető szabadságaik és jogaik megsértésének egyik formája. Magában foglalja a nők ellen elkövetett mindazon erőszakos cselekedeteket, amelyek fizikai, szexuális, pszichológiai vagy gazdasági károsodást vagy szenvedést okoznak vagy okozhatnak a nőknek, beleértve az ilyen cselekedetekkel való fenyegetést, a kényszerítést vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást akár a közéletben, akár a magánéletben.
A nemi alapú erőszak az erőszak különböző formáit foglalja magában, például a közeli kapcsolatokon belül elkövetett erőszakot , a szexuális erőszakot (beleértve a szexuális kényszerítést, a szexuális támadást és a zaklatást), a lelki és a gazdasági erőszakot, a nőkereskedelmet, a kényszerprostitúciót, a rabszolgaságot, valamint a káros gyakorlatok különféle formáit, így a gyermek- és/vagy kényszerházasságot, a női nemi szervek megcsonkítását, az úgynevezett becsület nevében elkövetett bűncselekményeket, a kényszerabortuszt, a kényszerterhességet és a kényszersterilizációt.
A nőkkel szembeni, nemi alapú erőszak a kulturális vonatkozású nemi normákban gyökerező hierarchikus és egyenlőtlen strukturális hatalmi viszonyokon alapul. Emellett rámutat a szimbolikus és a kulturális berendezkedésen belüli hatalmi vizsonyokra, és gyakran közvetlen erőszak formájában nyilvánul meg. A fogalommeghatározás rávilágít arra, hogy a nők elleni erőszak nemi alapú, láthatóbbá kívánja tenni a nők és férfiak közötti hagyományos hatalmi egyensúlyhiányt, és igyekszik megragadni a kényszerítő kontroll elnyomó jellegű formáját, amely alapvető szabadságoktól fosztja meg a nőket.