Description

kwalunkwe forma ta’ vjolenza li hija diretta lejn mara minħabba li hija mara jew li taffettwa n-nisa b’mod sproporzjonat

Additional notes and information

Il-vjolenza abbażi tas-sess kontra n-nisa hija forma ta' diskriminazzjoni u vjolazzjoni tal-libertajiet u d-drittijiet fundamentali tagħhom. Tinkludi l-atti kollha ta' vjolenza kontra n-nisa li jirriżultaw fi, jew x'aktarx jirriżultaw fi, ħsara fiżika, sesswali, psikoloġika jew ekonomika jew tbatija lin-nisa, inkluż theddid ta' atti bħal dawn, tkeċċija jew deprivazzjoni arbitrarja tal-libertà, sew jekk iseħħu b'mod pubbliku jew fil-ħajja privata. Vjolenza abbażi ta' sess tinkludi forom ta' vjolenza, bħal vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, vjolenza sesswali (inkluż stupru, attakk sesswali u fastidju), vjolenza psikoloġika u ekonomika, traffikar fin-nisa, prostituzzjoni sfurzata, skjavitù u forom differenti ta' prattiċi ta 'ħsara, bħal żwiġijiet sfurzati u/jew tat-tfal, mutilazzjoni ġenitali femminili, delitti mwettqa f'isem l-hekk imsejjaħ unur, abort furzat, tqala kostretta u sterilizzazzjoni sfurzata. Il-vjolenza abbażi ta' sess kontra n-nisa hija bbażata fuq relazzjonijiet ta' poter strutturali ġerariku u inugwali bbażati fuq normi dwar il-ġeneru relatati mal-kultura. Turi wkoll dominazzjoni fl-ordni simboliku u kulturali, u ta' spiss timmanifesta ruħha f'vjolenza diretta. Din id-definizzjoni tenfasizza l-fatt li l-vjolenza kontra n-nisa hija bbażata fuq is-sess, timmira li tagħmel l-iżbilanċ storiku tal-poter bejn in-nisa u l-irġiel aktar viżibbli u tipprova tiġbor il-mudell oppressiv ta' kontroll koerċitiv li jċaħħad lin-nisa minn libertajiet fundamentali.