Description

geweld gericht tegen een vrouw omdat ze een vrouw is of geweld dat vrouwen buitenproportioneel treft

Additional notes and information

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is een vorm van discriminatie en een schending van hun fundamentele vrijheden en grondrechten. Het omvat alle vormen van geweld tegen vrouwen die resulteren in, of waarschijnlijk zullen resulteren in, fysieke, seksuele, psychische of economische schade of het lijden van vrouwen, met inbegrip van het dreigen daarmee, alsmede dwang of arbitraire vrijheidsberoving, ongeacht of dit plaatsvindt in het openbaar of de privésfeer. Gendergerelateerd geweld omvat vormen van geweld, zoals geweld in persoonlijke relaties, seksueel geweld (waaronder verkrachting, aanranding en intimidatie), psychisch en economisch geweld, vrouwenhandel, gedwongen prostitutie, slavernij, en verschillende vormen van schadelijke praktijken, zoals kinder- en/of gedwongen huwelijken, genitale verminking van vrouwen, voor de zogenaamde eer gepleegde misdaden, gedwongen abortus, gedwongen zwangerschap en gedwongen sterilisatie. Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is gebaseerd op hiërarchische en ongelijke structurele machtsverhoudingen die zijn geworteld in cultureel bepaalde gendernormen. Het duidt ook op onderdrukking in de symbolische en culturele rangorde, en manifesteert zich vaak in rechtstreeks geweld. Deze definitie benadrukt het feit dat geweld tegen vrouwen gendergerelateerd is, streeft ernaar het historische machtsverschil tussen vrouwen en mannen zichtbaarder te maken, en probeert het onderdrukkende patroon van opgelegde controle dat vrouwen van fundamentele vrijheden berooft, vast te leggen.