Description

Cyberprzemoc wobec kobiet i dziewcząt to przemoc ze względu na płeć dokonywana za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji oraz przez internet. Choć cyberprzemoc może dotknąć zarówno kobiety jak i mężczyzn, kobiety i dziewczynki doświadczają innych i bardziej traumatycznych form cyberprzemocy. Istnieją różne formy cyberprzemocy wobec kobiet i dziewcząt, które obejmują, lecz nie ograniczają się do takich form jak: cyberstalking, niedobrowolna pornografia (lub: pornografia z zemsty) oszczerstwa związane z płcią, mowa nienawiści i nękanie, slut-shaming, niechciana pornografia, szantaż seksualny, groźby gwałtu i grożenie śmiercią, a także handel kobietami drogą elektroniczną. Cyberprzemoc nie jest zjawiskiem osobnym od przemocy w świecie niewirtualnym, ponieważ często rządzą nią te same mechanizmy co w przemocy w świecie niewirtualnym.