Description

genderově podmíněné násilí, které je pácháno prostřednictvím elektronické komunikace a internetu

Additional notes and information

Přestože kybernnásilí může postihovat ženy i muže, ženy a dívky zažívají odlišné a více traumatizující formy kybernásilí. Existují různé formy kybernásilí proti ženám a dívkám, včetně, ale neomezující se pouze na kyber pronásledování, pornografii bez souhlasu (nebo porno pomsta), genderově podmíněné urážky, nenávistné verbální projevy a obtěžování, slut shaming, nucenou pornografii, sexuální vydírání, vyhrožování znásilněním a smrtí, a elektronicky umožněný obchod s lidmi. Kybernásilí není fenomén oddělený od "skutečného" násilí, jelikož často probíhá podle stejného vzorce jako offline násilí.