Description

dhunë me bazë gjinore që kryhet përmes komunikimit elektronik dhe internetit.

Additional notes and information

Edhe pse dhuna kibernetike mund të prekë si gratë ashtu edhe burrat, gratë dhe vajzat përjetojnë forma të ndryshme dhe më traumatike të dhunës kibernetike. Ekzistojnë forma të ndryshme të dhunës kibernetike ndaj grave dhe vajzave, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndjekje kibernetike, pornografi jokonsensuale (ose pornografi hakmarrje), sharje të bazuara në gjini, gjuhë urrejtjeje dhe ngacmime, stigmatizimi përmes turpërimit, pornografi e pakërkuar, zhvatjes së parave apo favoreve seksuale në kërcënim të publikimit të provave seksuale, kërcënime përdhunimi dhe kërcënime me vdekje, dhe lehtësuar në mënyrë elektronike trafikimin. Dhuna kibernetike nuk është një fenomen i veçantë për dhunën "e botës reale", pasi ajo shpesh ndjek të njëjtat modele si dhuna jashtë linje.