Description

Sieviešu diskriminācija jebkāda veida nošķiršana, atstumšana vai ierobežojums, kam pamatā ir dzimums un dzimte un kas spēj vai kura nolūks ir vājināt vai noliegt sieviešu tiesību atzīšanu, īstenošanu vai izpildi, neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa un pamatojoties uz sieviešu un vīriešu līdztiesību, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām politikas, ekonomikas, sociālajā, kultūras, civilajā vai jebkurā citā jomā dzimuma diskriminācija diskriminācija, kas rodas, mijiedarbojoties dzimumiem (sieviešu un vīriešu bioloģiskajām īpašībām) un to sociāli izveidotām identitātēm, īpašībām un lomām un sabiedrības sociālo un kultūras nozīmi attiecībā uz bioloģiskajām atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem