Description

Εξασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Additional notes and information

Επιτυγχάνεται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και στρατηγικών και στοχεύει στην ισορροπημένη κατά φύλο αναλογία εκπροσώπησης. Ο καταμερισμός των θέσεων εξουσίας και λήψης των αποφάσεων (40- 60 % εκπροσώπηση ανεξαρτήτως φύλου) μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση έμφυλης ισότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο στόχος της ΕΕ για βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της οικονομίας είναι η επίτευξη ποσοστού εκπροσώπησης τουλάχιστον 40% του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.