Description

izpolnitev cilja enake udeležbe žensk in moških s stopnjo udeležbe 50/50, ki nasploh velja za prag enake zastopanosti

Additional notes and information

Svet Evrope šteje kot prag enake zastopanosti minimalno stopnjo udeležbe 40% za ženske in moške.