Description

sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas līdzdalības mērķa sasniegšana, panākot 50/50 līdzdalības līmeni, kas vispārēji tiek uzskatīts par paritātes mērķi

Additional notes and information

Pēc Eiropas Padomes uzskatiem, paritātes robežvērtība ir sasniegta, ja sieviešu un vīriešu minimālais līdzdalības līmenis ir 40 %.