Description

Naisten ja miesten yhdenvertaisen osallistumisen aikaansaaminen siten, että sukupuolten tasapauolisen edustuksen avoitteeksi katsotaan tavallisesti osallistumisaste 50/50

Additional notes and information

Euroopan neuvosto katsoo tasapuolisen edustuksen rajaksi sekä naisten että miesten vähintään 40 prosentin osallistumisen.