Description

Постигане на целта за равното участие на жените и мъжете, като за цел на равенство се счита 50/50 процентно участие жени/мъже.

Additional notes and information

Минималният дял от 40 % участие на жените или мъжете се счита от Съвета на Европа за праг на равенство.