Description

Концепция и цел, според която се признава еднаква стойност на жените и мъжете, чрез осигуряване видимост за еднаквото достойнство на жените и мъжете и създаване на социални организации, в които жените и мъжете на практика споделят права и отговорности, освободени са от предварително определени сфери и функции, дължащи се на предразсъдъци и стереотипи по пол, и изцяло се ползват от равенство и свобода при участието си на всяко ниво и във всяка сфера.