Description

У односу на родну равноправност, паритет је концепт и циљ чија је сврха да призна једнаку вриједност жена и мушкараца, учини видљивим једнако достојанство жена и мушкараца и успостави друштвене организације у којима жене и мушкарци заправо дијеле права и одговорности, ослобођени унапријед одређених простора и функција изазваних предрасудама и родним стереотипима, и у потпуности уживају једнакост и слободу да учествују на свим нивоима и у свакој сфери. Према томе, паритет је истовремено и циљ ка родној равноправности.