Description

pojetí a cíl spočívající v uznání rovné hodnoty žen a mužů, v přiznání rovné důstojnosti ženám i mužům a v založení společenských organizací, v nichž budou ženy a muži skutečně sdílet práva a povinnosti, budou osvobozeni od předem určených míst a úloh daných předsudky a genderovými stereotypy a budou se těšit plné rovnosti a svobodě účasti na každé úrovni a v každé oblasti