Description

coincheap agus sprioc a bhfuil sé d'aidhm aige aitheantas a thabhairt do luach comhionann ban agus fear, a fhágann go bhfuil dínit chomhionann ban agus fear sofheicthe agus a bhunaíonn eagraíochtaí sóisialta ina gcomhroinneann mná agus fir cearta agus freagrachtaí i ndáiríre, ina scaoiltear saor iad ó spásanna agus feidhmeanna réamhráite arna nginiúint trí réamhchlaontuithe agus steiréitíopáil inscne, agus inar féidir leo tairbhiú de chomhionannas agus de shaoirse i dtaca lena rannpháirtíocht ar gach leibhéal agus i ngach réimse