Description

Egalitatea de gen și politica de dezvoltare: un angajament ferm din partea UE