Description

Taidot, ominaisuudet ja käytösmallit, joita ihmiset tarvitsevat, jotta sukupuolinäkökulma voidaan valtavirtaistaa tehokkaasti toimintalinjoihin ja suunnitelmiin ja auttaa rakentamaan sukupuolten tasa-arvoa

Additional notes and information

Tasa-arvo-osaaminen tarkoittaa teoreettista ja käytännöllistä tietämystä erilaisista työkaluista, joita voidaan käyttää tätä prosessia varten. Se edellyttää sen tunnustamista, että mikään poliittinen tai organisatorinen toimenpide ei ole sukupuolineutraali ja että politiikka vaikuttaa naisiin ja miehiin eri tavoin.