Description

Kompetencija za rodnu ravnopravnost odnosi se na vještine, atribute i ponašanja koja su ljudima potrebna da bi se rodna pitanja efikasno uključila u politike i planove i pomogla u izgradnji rodne ravnopravnosti.

Additional notes and information

Podrazumijeva teorijsko i praktično znanje različitih alata koji se mogu koristiti za ovaj proces. Potrebno je prepoznati činjenicu da nijedna politička ili organizaciona akcija nije rodno neutralna i da politike na različite načine utječu na žene i muškarce.