Description

Процес који има за циљ да покаже како постојеће вриједности и норме утичу на нашу слику стварности, одржавају стереотипе и подржавају механизме за стварање и обнављање неједнакости. Подизањем освијештености доводе се у питање затечене вриједности и родне норме те објашњава њихов утицај на ограничавање ставова узетих у разматрање и на одлучивање. Поред тога, подизање свијести има за циљ подстицање опште осјетљивости на родна питања.