Description

proces tržně zaměřené hospodářské reformy za účelem obnovení udržitelné platební bilance, snížení inflace a vytvoření podmínek pro udržitelný růst příjmu na obyvatele

Additional notes and information

Programy strukturálního přizpůsobení jsou zpravidla zaváděny v reakci na krizi platební bilance v rozvojových zemích. Je-li při vypracovávání a uplatňování programu strukturálního přizpůsobení využíváno hodnocení dopadu na genderovou rovnost, lze díky tomu určit genderový rozměr ovlivňující proces uplatňování programu nebo případné genderové rozdíly v zatížení plynoucím ze strukturálního přizpůsobení. Několik rozvojových agentur v průmyslových zemích již tento nástroj použilo k posouzení, zda a nakolik se rozhodnou programy přizpůsobení podpořit.