Description

proces trhovo orientovanej hospodárskej reformy zameranej na obnovenie udržateľnej platobnej bilancie, zníženie inflácie a vytváranie podmienok pre udržateľný rast príjmu na osobu

Additional notes and information

Programy štrukturálnych úprav (PŠÚ) sa doposiaľ prijímali v reakcii na krízu platobnej bilancie v rozvojových krajinách. Posúdenie vplyvu rodového hľadiska pri navrhovaní a vykonávaní PŠÚ umožňuje identifikáciu rodových rozmerov, ktoré ovplyvňujú proces vykonávania alebo rodové rozdiely v oblasti zaťaženia vyplývajúceho z tejto úpravy. Tento nástroj doteraz využilo niekoľko rozvojových agentúr v priemyselných krajinách s cieľom preskúmať ich pomoc na programy úprav.