Description

proċess ta' riforma ekonomika orjentata lejn is-suq bil-għan li jerġa' jikseb bilanċ sostenibbli ta' pagamenti, inaqqas l-inflazzjoni u joħloq il-kundizzjonijiet għal tkabbir sostenibbli fid-dħul per capita

Additional notes and information

Programmi ta' aġġustament strutturali (Structural adjustment programmes - SAPs) normalment twettqu bi tweġiba għal kriżi fil-bilanċ tal-pagamenti f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Stima tal-impatt fuq is-sessi fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-SAPs jippermetti l-identifikazzjoni tad-dimesjonijiet tas-sessi li jaffettwaw il-proċess tal-implimentazzjoni, jew differenzi fis-sessi fl-aġġustament tal-piż. Din l-għodda ntużat minn diversi aġenziji tal-iżvilupp f'pajjiżi industrijalizzati biex jirrevedu l-programmi ta' aġġustament tal-għajnuna tagħhom.