Description

Процес тржишно оријентисане економске реформе усмјерене на обнављање одрживог платног биланса, смањење инфлације и стварање услова за одрживи раст дохотка по становнику. Програми структурног прилагођавања обично се предузимају као одговор на кризу платног биланса у земљама у развоју. Процјена родног утицаја у креирању и примјени програма структурног прилагођавања омогућава идентификовање родних димензија које утичу на процес примјене или родних разлика у терету прилагођавања. Неколико развојних агенција у индустријализованим земљама користило је овај алат за преглед њихове помоћи програмима прилагођавања.