Description

proces tržno usmerjene gospodarske reforme, namenjene obnovi trajnostne plačilne bilance, zmanjšanju inflacije in ustvarjanju razmer za trajnostno rast dohodka na prebivalca

Additional notes and information

Programi strukturnega prilagajanja se navadno sprejmejo v odziv na krizo plačilne bilance v državah v razvoju. Ocena učinka spola v načrtovanju in izvajanju programov strukturnega prilagajanja omogoča prepoznavanje razsežnosti spola, ki vpliva na izvedbeni proces, ali razlik med spoloma pri bremenu prilagajanja. To orodje uporablja več razvojnih agencij v industrializiranih državah za preverjanje svoje pomoči pri programih prilagajanja.