Description

Turumajandusliku suunitlusega majandusreform tasakaalustatud maksebilansi taastamiseks, inflatsiooni vähendamiseks ja püsiva majanduskasvu tingimuste loomiseks

Additional notes and information

Struktuurilise kohandamise programme rakendatakse arengumaades maksebilansi kriisi lahendamiseks. Soolise mõju hindamine struktuurilise kohandamise programmide elluviimisel võimaldab tuvastada soolise mõõtme, mis mõjutab rakendamist. Seda tööriista on mitmed arenguagentuurid tööstusriikides kasutanud, et vaadata üle oma abi struktuurilise kohandamise programmidele.