Description

povinnost státu podněcovat činnost a naproti tomu povinnost státu zdržet se činnosti

Additional notes and information

Pozitivní činnost je jeden z termínů užívaných k popisu „pozitivních opatření“. Pojem „pozitivní činnost“ je však používán také v mezinárodních právních předpisech o ochraně lidských práv. Jeho použití tak může být nejednoznačné, jelikož se neomezuje na popis pozitivních opatření v oblasti genderové rovnosti.