Description

Acțiune pozitivă este unul dintre termenii folosiți pentru a descrie „măsuri pozitive”. Termenul de acțiune pozitivă se folosește însă și în dreptul internațional al drepturilor omului pentru a descrie acţiuni pozitive ale statului" (obligaţia statului să se abţină de la acţiune). Utilizarea sa poate fi deci ambiguă în sensul că nu are numai înțelesul de acțiune pozitivă în domeniul egalității de gen.