Description

Позитивна акција је један од различитих термина који се користе за описивање „позитивних мераˮ. Видети такође: позитивне мере

Additional notes and information

Међутим, позитивно деловање се такође користи у међународном закону о људским правима да би се описало „позитивно деловање државеˮ (обавеза државе да покрене акцију насупрот обавези државе да се уздржи од акције). Тако, употреба позитивне акције може бити двосмислена у томе што се не ограничава на значење позитивних мера у области родне равноправности.