Description

Подход, който налага засилено внимание към жените в политиката и практиката в сферата на развитието, и подчертава нуждата от интегрирането им в процеса на развитие.