Description

процес за развивање на свесноста и капацитетот за родовите прашања со цел да се направи лична или организациска промена за постигнување родова еднаквост