Description

Процес развијања свијести и капацитета о родним питањима, да би се постигле личне или организационе промјене за родну равноправност.