Description

proces rozwijania świadomości i możliwości uwzględniania zagadnień dotyczących płci, do zmiany na poziomie osobistym lub organizacyjnym w kierunku równości płci