Description

Proces razvijanja svijesti i kapaciteta o rodnim pitanjima, da bi se postigle lične ili organizacione promjene za rodnu ravnopravnost.