Description

Teadlikkuse ja suutlikkuse arendamine sooküsimustes, et saavutada isiklikke või organisatsioonilisi muutusi soolise võrdõiguslikkuse suunas