Description

spēja aplūkot sabiedrību no dzimumsociālo lomu skatpunkta un izprast dažādības starp sieviešu un vīriešu pieredzēm, vajadzībām, identitātēm un attiekties pret viņiem taisnīgi un līdzvērtīgi.