Description

aftësia për të parë shoqërinë nga perspektiva e roleve gjinore dhe për të kuptuar se si kjo ka ndikuar në nevojat e grave në krahasim me nevojat e burrave