Description

statistika, která náležitě odráží rozdíly a nerovnosti v postavení žen a mužů ve všech oblastech života

Additional notes and information

Genderová statistika je určena souhrnem těchto vlastností: a) data jsou shromažďována a předkládána v členění podle pohlaví, které slouží jako základní a obecné hledisko pro třídění dat; b) data odrážejí genderovou problematiku, tj. otázky, problémy a obavy spojené se všemi aspekty života žen a mužů, včetně jejich specifických potřeb, příležitostí a přínosu pro společnost; c) data vycházejí z koncepcí a definic, které náležitě odrážejí rozmanitost žen a mužů a vystihují všechny aspekty jejich života; a d) metody sběru dat berou v potaz stereotypy a sociální a kulturní faktory, jež by mohly vést k genderovým předsudkům.