Description

Родна статистика дефинише се као статистика која на адекватан начин одражава разлике и неједнакости у положају жена и мушкараца у свим областима живота. Родна статистика дефинише се збиром сљедећих карактеристика: (а) подаци се прикупљају и приказују разврстани према полу као првобитна и укупна класификација; (б) подаци одражавају родна питања – питања, проблеме и недоумице повезане са свим аспектима живота жена и мушкараца, укључујући њихове специфичне потребе, могућности или допринос друштву; (ц) подаци се заснивају на концептима и дефиницијама који адекватно одражавају разноликост жена и мушкараца и обухватају све аспекте њиховог живота; и (д) методе прикупљања података узимају у обзир стереотипе и социјалне и културне факторе који могу изазвати родне пристрасности.