Description

statistika koja primjereno odražava razlike i neravnopravnost u situacijama u kojima se nalaze žene i muškarci u svim područjima života

Additional notes and information

Rodna statistika definirana je zbrojem sljedećih značajki: (a) podataka prikupljenih i predstavljenih zasebno za svaki spol u vidu primarne i ukupne klasifikacije; (b) podataka koji odražavaju probleme rodne neravnopravnosti - pitanja, probleme i brige povezane sa svim aspektima života žena i muškaraca, uključujući njihove posebne potrebe, mogućnosti i doprinose društvu; (c) podataka koji se temelje na konceptima i definicijama koji primjereno odražavaju različitost žena i muškaraca i obuhvaćaju sve aspekte njihovih života; (d) metoda prikupljanja podataka koje uzimaju u obzir stereotipe, te društvene i kulturološke čimbenike koji mogu uključivati rodnu pristranost.