Description

statistik, der på fyldestgørende vis afspejler forskelle og uligheder i kvinders og mænds situation på alle områder i livet

Additional notes and information

Kønsstatistikker defineres ved summen af følgende karakteristika: a) data indsamles og præsenteres opdelt efter køn som en primær og samlet klassifikation; b) data afspejler kønsaspekter - spørgsmål, problemer og bekymringer relateret til alle aspekter af kvinders og mænds liv, herunder deres specifikke behov, muligheder eller bidrag til samfundet; c) data er baseret på begreber og definitioner, der på fyldestgørende vis afspejler kvinders og mænds forskellighed og indfanger alle aspekter af deres liv; og d) dataindsamlingsmetoder tager højde for stereotyper og sociale og kulturelle faktorer, der kan fremkalde kønsaspekter.