Description

aspekts, kurā aplūko, vai konkrēts tiesību akts, politika vai darbība atbilst dzimumu attiecībām un/vai dzimumu līdztiesībai