Description

Konkreetse seaduse, poliitika või tegevuse asjakohasus sugudevaheliste suhete ja soolise võrdõiguslikkuse seisukohast