Description

Nešto ili neko je rodno zasnovan kada pokazuje rodno diferencirane obrasce (npr. roza i plava kao rodne boje, rodne institucije, rodni izgled itd.).

Additional notes and information

Upotreba roda kao glagola („rodno zasnivanje”, „urodnjavanje”, itd.) odraz je promijenjenog shvatanja roda kao aktivnog trajnog procesa – nešto je rodno zasnovano kada je aktivno uključeno u društvene procese koji proizvode i reprodukuju razlike u rodnim identitetima.