Description

Нешто или неко је родно заснован када показује родно диференциране обрасце (нпр. розе и плава као родне боје, родне институције, родни изглед итд).

Additional notes and information

Употреба рода као глагола („родно заснивањеˮ, „oродњавањеˮ, итд) одраз је промењеног схватања рода као активног трајног процеса - нешто је родно засновано када је активно укључен у друштвене процесе који производе и репродукују разлике у родним идентитетима.